Liigu edasi põhisisu juurde

Balti süsteemihaldurid allkirjastasid aprillis 2020 ühiste kavatsuste kokkuleppe Balti elektrisüsteemide ühise sagedusejuhtimise korraldamiseks pärast ühinemist Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Kokkulepitud raamistiku alusel kavandavad Balti riikide süsteemihaldurid ühiseid tegevusi, et välja töötada ja rakendada Balti elektrisüsteemide sageduse juhtimiseks vajalik tehniline lahendus ning seda toetav reservvõimsuste turg. Koostöö tulemusel peab sündima kontseptsioonidokument, mis läheb avalikule konsultatsioonile selle aasta sügisel.

Balti riigid kuuluvad praegu Venemaa ühendatud energiasüsteemi, kuid Balti süsteemihaldurid teevad ettevalmistusi üleminekuks Mandri-Euroopa elektrisüsteemi ja sagedusalasse alates 2026. aasta algusest.

Sagedus on elektrisüsteemi üks põhilisi parameetreid. Praegu lasub põhivastutus sageduse juhtimise eest Venemaa elektrisüsteemil. Mandri-Euroopa sagedusala liikmena peavad Balti riigid olema võimelised igal ajahetkel sageduse täielikuks juhtimiseks.

Balti süsteemihaldurite ühiste kavatsuste kokkulepe ja selgituskiri on toodud lehe manuses.

Loe pressiteadet

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid