Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv gaasikogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv gaasikogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud gaasi kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud gaasi kogus oleksid tasakaalus.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused. 

Uued tüüptingimused ja lepingud on leiate allolevast manusest.

Eleringiga bilansilepingu sõlmimiseks palume saata vastav taotlus ning tüüptingimustes nõutud dokumendid balance.gaas@elering.ee.

Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a kooskõlastatud ja kuni 2020 aastani kehtivad Eleringi bilansilepingu tüüptingimused on leitavad lehe manusest.

Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid