Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust

Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mis väljastatakse tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud biometaani. Päritolutunnistuse võib osta toodetud gaasist eraldi. Biometaani tarbimise tõendamiseks tuleb päritolutunnistus kustutada reaalse gaasitarbimise vastu gaasivõrgu  (või eraldatud võrgu) mõõtepunktis.

Päritolutunnistust võib kasutada 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Väljastatud päritolutunnistuse kehtivusaeg lõppeb 12 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ning seejärel ei ole võimalik seda enam kasutada ega sellega kaubelda.

Alates maist 2020 toimub päritolutunnistuste kustutamisel tekkivate transpordistatistika sertifikaatide (TS sertifikaatide) ülekandmine ning lukustamine ehk kasutamine gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis (Registris). Ootame nii gaasi- kui vedelkütusemüüjaid Registriga liituma.

Biometaani päritolutunnistuse kustutamisel Kaupleja ehk gaasimüüja poolt gaasitarbmise vastu transpordisektoris väljastatakse Registris biometaani TS sertifikaat, millega on Tarnijal ehk vedelkütusemüüjal võimalik täita vedelkütuse seaduses nimetatud biokütuse segamise kohustust. Biometaani TS sertifikaatide arvestus toimub biokütuse alumise kütteväärtuse järgi ning sertifikaatide aegumiskuupäev on alati biometaani lõpptarbimisse andmise aastale järgneva aasta 15. jaanuar.

Alates maist 2020 toimub biometaani statistikaga biokütuse segamise kohustuse täitmise raporteerimine paralleelselt nii Registris kui Maksu- ja Tolliameti digitaalses keskkonnas. Tulevikus esitavad Tarnijad biometaani (ja taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri) TS sertifikaatidega biokütuse segamise kohustuse täitmise kohta aruande Keskkonnaametile vaid Eleringi registri kaudu.

Register, mille kaudu toimub biometaani päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine ning TS sertifikaatide väljastamine, ülekandmine ja lukustamine, asub aadressil biometaan.elering.ee.

Tulenevalt vedelkütuse seaduse §-st 26 arendab Elering Registrit eesmärgiga luua digitaalne keskkond biometaani, taastuva elektri ja biokütuse statistikaga kauplemiseks. Selline lahendus võimaldab tulevikus liikuda biometaani tootmisel riiklikult toetusmeetmelt turupõhisele tegevusele. 

Seoses gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis. 

Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee või telefonil 71 51 171.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh oli toodetud reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2020

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 4951 4951 reoveesete transpordisektor
  1169 1169 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 4388 4388 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 5212 5212 reoveesete transpordisektor
  1106 1106

loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid

transpordisektor
aprill 5224 5224 reoveesete transpordisektor
  1110 1110 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh oli toodetud reoveesettest ja 4128 MWh sõnnikust ja biomassist. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

Väljastatud päritolutunnistused 2019

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
jaanuar 5095 5095 reoveesete transpordisektor
  730 730 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 2903 2903 reoveesete transpordisektor
  659 659 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 4924 4924 reoveesete transpordisektor
  856 856 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
aprill 5116 5116 reoveesete transpordisektor
  900 900 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
mai 4571 4571 reoveesete transpordisektor
  1041 1041 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuni 2460 2460 reoveesete transpordisektor
  998 998 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4061 4061 reoveesete transpordisektor
  1197 1197 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 2958 2958 reoveesete transpordisektor
  1194 1194 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 4431 4431 reoveesete transpordisektor
  1195 1195 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4649 4649 reoveesete transpordisektor
  1231 1231 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
november 4921 4921 reoveesete transpordisektor
  1173 1173 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
detsember 4745 4745 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
Kokku 63 080 63 080   transpordisektor

 

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh oli toodetud reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2020

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 4951 4951 reoveesete transpordisektor
  1169 1169 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 4388 4388 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 5212 5212 reoveesete transpordisektor
  1106 1106

loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid

transpordisektor
aprill 5224 5224 reoveesete transpordisektor
  1110 1110 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh oli toodetud reoveesettest ja 4128 MWh sõnnikust ja biomassist. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

Väljastatud päritolutunnistused 2019

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
jaanuar 5095 5095 reoveesete transpordisektor
  730 730 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 2903 2903 reoveesete transpordisektor
  659 659 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 4924 4924 reoveesete transpordisektor
  856 856 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
aprill 5116 5116 reoveesete transpordisektor
  900 900 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
mai 4571 4571 reoveesete transpordisektor
  1041 1041 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuni 2460 2460 reoveesete transpordisektor
  998 998 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4061 4061 reoveesete transpordisektor
  1197 1197 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 2958 2958 reoveesete transpordisektor
  1194 1194 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 4431 4431 reoveesete transpordisektor
  1195 1195 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4649 4649 reoveesete transpordisektor
  1231 1231 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
november 4921 4921 reoveesete transpordisektor
  1173 1173 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
detsember 4745 4745 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
Kokku 63 080 63 080   transpordisektor

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid