Liigu edasi põhisisu juurde

C-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastuse tingimused

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist.

Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad:

  • ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka tootja kaabli ja trafo andmeid);
  • tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
  • tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1;
  • juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohane sidelahenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga.

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal põhivõrguettevõtjale esitada juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelid.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid