Liigu edasi põhisisu juurde

D-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastuse tingimused

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist. Elektriosa projekti koosseisu kuulub:

  • ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka tootja kaabli ja trafo andmeid);
  • tootmismooduli iga eritüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
  • tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktis;
  • tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1;
  • juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohane sidelahenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga;
  • juhendi „Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ kohane tootmismooduli võrgueeskirja nõuetekohasuse katsetuste kava;
  • juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohased PSS/E ja PSCAD mudelid koos koostöö simuleerimise aruandega.

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal esitada põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja PSCAD mudelid.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid