Liigu edasi põhisisu juurde

Liituja soovil väljastatakse liitumiste infosüsteemi sisestatud taotluse alusel tehnilised tingimused juhul, kui see on vajalik planeeringute algatamiseks ning erinevate lubade saamiseks või kui Liitujal ei ole võimalik esitada liitumistaotluses või selle lisades nõutud kõike dokumente.

Liitumise eeluuring koostatakse Elering ja Liituja koostöös. Eeluuringu eesmärgiks on anda Liitujale informatsiooni, millised on liitumise tehnilised võimalused soovitavas liitumispunktis ja millised oleksid liitumisega kaasnevad kulutused. Eeluuringu näol on tegemist Eleringile mittesiduva tehnilise ja majandusliku konsultatsiooniga Liitujale, et enne ametliku liitumisprotseduuri käivitamist ja liitumistaotluse esitamist oleks võimalik hinnata elektripaigaldise liitumisega seonduvaid kulusid Liitumise eeluuringu käigus koostab Elering koostöös Liitujaga kokkulepitud stsenaariumidele ja ajagraafikutele liitumise variandid.

 

Tehniliste tingimuste taotlemisel soovitame taotluses selgitada:

 • planeeritava elektrijaama tüüp (päikese-, tuule-, koostootmis- või muud tüüpi elektrijaam);
 • planeeritava elektrijaama nimiaktiivvõimsus;
 • millise tootja tootmisseadet plaanitakse kasutada;
 • planeeritava elektrijaama asukoht;
 • arendatava elektrijaama olulisemate etappide arv ja eeldatav ajagraafik.
   

Arvestama peab seejuures asjaoluga, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt asjaoludest:

 • lisandunud on või on liitumislepingute alusel lisandumas võrku uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
 • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmisseadmete sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
 • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha;
 • Liitumise eeluuringu teostamise aeg võib olla erinev, tulenevalt liitumise tehnilisest keerukusest ja uuritavate variantide arvust. Üldjuhul teostatakse eeluuring ja väljastatakse tehnilised tingimused 90 päeva jooksul, kuid mahukama ja keerulisema analüüsi korral võib eeluuring ka oluliselt rohkem aega nõuda.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg