Skip to main content

In the framework of R&D, Elering has comissioned a number of research projects on the smart grid topics. You can learn more about the researches (in English) through the following links.

 

Launched in November 2017, EU-SysFlex is a pan-European development and innovation project being financed primarily by the European Union as part of the Horizon2020 framework programme for research and innovation.

The project aims to offer new solutions for the integration of consumption and production flexibility to the electricity market to enable more unplanned renewable energy (wind and solar) to be linked to the system.

Elering is one of the 34 partners involved in the project, charged with the task of leading workflows related to cross-border data exchange, in which we can make use of our invaluable experience with the Estfeed smart grid.

sysflex.png

eu.jpg
The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 773505.

 

For more information about SysFlex see http://eu-sysflex.com.

If you would like to know more about the project, please contact:

Kalle%20Kukk_0.jpg

Kalle Kukk
EU-SysFlex Project Manager
Kalle.Kukk@elering.ee


EU-SysFlex brochure:

sysflex.PNG

 

EU-SysFlex blog:

blog.PNG
 

EU-SysFlex newsletter

The project newsletter is published every six months. If you would like to subscribe to it, please register here.

EU-SysFlex in the media:

EU-SysFlex news:


INTERRFACE on 2019. aasta jaanuaris alustanud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt paindlikkuse tehnoloogiate demonstreerimiseks, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Elering on projektis üks 42-st partnerist, kes juhib INTERRFACE’i projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist.

Eesmärk on luua regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.

Esmalt arendatakse välja Soomet, Lätit ja Eestit hõlmav paindlikkusteenuste turuplatvorm. Visioonina näeme, et turuplatvormi on võimalik edasi arendada nii regioonis kui üle Euroopa.

Paindlikkusturu mõiste all nähakse tururaamistikku ja paindlikkusteenuste platvormi kui turuplatsi, mis ühendab erinevad paindlikkustooted ja teeb selle kättesaadavaks erinevatele elektrituru etappidele. Ligipääs sellisele kauplemiskeskkonnale (paindlikkusteenuste turuplatvormile) peab olema lihtne nii lõpptarbijate kui turuosaliste jaoks, kes pakuvad või soovivad osta paindlikkusturu tooteid.

Paindlikkusplatvormi võib illustreerida alljärgneva skeemiga:

Interrface.png

Rohkem infot projekti kohta: http://www.interrface.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 824330.

 

INTERRFACE_LOGO.png

 

Kui soovid projektist rohkem teada, võta palun ühendust:

Dagmar%20Ilp_0.JPG

Dagmar Ilp
Paindlikkusturu projektijuht
dagmar.ilp@elering.ee

 

INTERRFACE uudised:

 • Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi

Launched in November 2017, EU-SysFlex is a pan-European development and innovation project being financed primarily by the European Union as part of the Horizon2020 framework programme for research and innovation.

The project aims to offer new solutions for the integration of consumption and production flexibility to the electricity market to enable more unplanned renewable energy (wind and solar) to be linked to the system.

Elering is one of the 34 partners involved in the project, charged with the task of leading workflows related to cross-border data exchange, in which we can make use of our invaluable experience with the Estfeed smart grid.

sysflex.png

eu.jpg
The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 773505.

 

For more information about SysFlex see http://eu-sysflex.com.

If you would like to know more about the project, please contact:

Kalle%20Kukk_0.jpg

Kalle Kukk
EU-SysFlex Project Manager
Kalle.Kukk@elering.ee


EU-SysFlex brochure:

sysflex.PNG

 

EU-SysFlex blog:

blog.PNG
 

EU-SysFlex newsletter

The project newsletter is published every six months. If you would like to subscribe to it, please register here.

EU-SysFlex in the media:

EU-SysFlex news:


INTERRFACE on 2019. aasta jaanuaris alustanud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt paindlikkuse tehnoloogiate demonstreerimiseks, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Elering on projektis üks 42-st partnerist, kes juhib INTERRFACE’i projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist.

Eesmärk on luua regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.

Esmalt arendatakse välja Soomet, Lätit ja Eestit hõlmav paindlikkusteenuste turuplatvorm. Visioonina näeme, et turuplatvormi on võimalik edasi arendada nii regioonis kui üle Euroopa.

Paindlikkusturu mõiste all nähakse tururaamistikku ja paindlikkusteenuste platvormi kui turuplatsi, mis ühendab erinevad paindlikkustooted ja teeb selle kättesaadavaks erinevatele elektrituru etappidele. Ligipääs sellisele kauplemiskeskkonnale (paindlikkusteenuste turuplatvormile) peab olema lihtne nii lõpptarbijate kui turuosaliste jaoks, kes pakuvad või soovivad osta paindlikkusturu tooteid.

Paindlikkusplatvormi võib illustreerida alljärgneva skeemiga:

Interrface.png

Rohkem infot projekti kohta: http://www.interrface.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 824330.

 

INTERRFACE_LOGO.png

 

Kui soovid projektist rohkem teada, võta palun ühendust:

Dagmar%20Ilp_0.JPG

Dagmar Ilp
Paindlikkusturu projektijuht
dagmar.ilp@elering.ee

 

INTERRFACE uudised:

 • Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid