Liigu edasi põhisisu juurde

ELERINGI ENERGEETIKASTIPENDIUM 2017

Nõuded stipendiumi taotlejale:

 • Taotleja peab olema magistrantuuri või doktorantuuri nominaalõppeaja üliõpilane kogu stipendiumi maksmise perioodi vältel
 • Kui taotleja lõpetab aasta jooksul magistriõpingud ning jätkab samal aastal doktoriõpingutega, siis jätkub stipendiumi maksmine doktoriõppesse astumisel
 • Stipendiumi makstakse Eleringi poolt antud teema uurimiseks
 • Stipendiumi võib kasutada ka õppemaksu tasumiseks välisriigi ülikoolis
 • Stipendiumi taotlejal peab olema eelnev kokkupuude uuritava teemaga ning uuritav teema peab olema seotud magistritöö/doktoritöö teemaga
 • Taotleja peab võimaldama Eleringil kasutada stipendiumilepingu raames teostatava uurimistöö tulemusi oma tegevuses
 • Taotleja ei või olla Eleringi töötaja

Uurimisteemad:

 1. Elektrivõrgu planeerimine tõenäosuslikel tingimustel
 2. Hajatootjate mõju elektri ülekandevõrgu agregeeritud sõlmekoormustele
 3. Elektrikoormuste prognoosi praktilise töövahendi koostamine
 4. Tuuleparkide tootmise ja ülekandeliinide läbilaskevõimsuse korrelatsiooni analüüs (statistika ja mõõtmiste põhiselt)
 5. Läänemere regiooni elektrijaamade kasutatavuse ja avariilisuse määr (elektribörsi kiirete turuteadete kasutamine infoallikana)
 6. Suurte andmehulkade analüüs ja nende vahetamise tehnilised lahendused (Eleringi tarkvõrgu platvormi Estfeed põhiselt)
 7. Energeetikaga seotud andmevahetuse, küberturvalisuse ja andmekaitse alased regulatsioonid ja standardid

Taotleja poolt esitatavad dokumendid:

 • Isiklik avaldus, sealhulgas motivatsioon stipendiumi taotlemiseks ja viide uuritavale teemale (ülaltoodud valikust)
 • Elulookirjeldus
 • Õpingutulemuste väljatrükk
 • Essee (2-3 lehekülge) – ülevaade uuritavast teemast, visioon teema võimalikest arendussuundadest
 • Akadeemilise juhendaja kinnituskiri taotleja sobivuse kohta

Valikuprotseduur:

 • Igal nõuetele vastaval üliõpilasel on õigus esitada taotlus stipendiumi saamiseks. Taotlus esitatakse Eleringile
 • Eleringil on õigus küsida arvamust ja lisainformatsiooni taotlejalt, taotleja juhendajalt ja õppejõududelt
 • Otsuse stipendiumi saajate kohta teeb Elering
 • Stipendiumi makstakse kuni kolmele taotlejale

Stipendiumi suurus ja välja maksmine:

 • Stipendiumi suurus on 10 000 eurot
 • Stipendium makstakse välja osade kaupa kalendriaasta jooksul

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2017.
Lisainfo ja taotluste saatmine e-posti aadressil Marion.Jehe-Paisnik@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid