Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja liitumise eeluuringuga seotud menetlused ning nende tegevustega kaasnev andmevahetus toimub liitumiste infosüsteemis

Liitumisalane tegevus on reguleeritud Elektrituruseadusega, mille § 42 lõike 2 alusel on välja töötatud ja valitsuse määrusega nr 184 kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise ühendamiseks võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga.

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsess koosneb järgmistest etappidest:

Ka suuremate elektrijaamade liitumisel jaotusvõrkudega tuleb saada kooskõlastus Eleringilt. 

Eleringi hallatava elektri põhivõrguga liitumisel on optimaalseks liitumispunktiks reeglina Eleringi alajaam. Alajaamade paiknemist on võimalik uurida Eesti elektrisüsteemi kaardilt.

Kokkuvõtliku ülevaate liitumisprotsessist annab elektrijaama liitumise näitel brošüür Teejuht põhivõrguga liitujale.

 

Kontaktid:

liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak 71 51 309 Mirjam.Pihlak@elering.ee Mirjam%20Pihlak_0.jpg
projektijuht Karl Kürsa 71 51 393 Karl.Kursa@elering.ee  Karl.png
projektijuht Sander Sorts 71 51 157 Sander.Sorts@elering.ee Sander.png
projektijuht Andres Malõšev 71 51 303 Andres.Malosev@elering.ee Andres_0.PNG

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg