Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja liitumise eeluuringuga seotud menetlused ning nende tegevustega kaasnev andmevahetus toimub liitumiste infosüsteemis

Liitumisalane tegevus on reguleeritud Elektrituruseadusega, mille § 42 lõike 2 alusel on välja töötatud ja valitsuse määrusega nr 184 kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise ühendamiseks võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga.

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsess koosneb järgmistest etappidest:

Ka suuremate elektrijaamade liitumisel jaotusvõrkudega tuleb saada kooskõlastus Eleringilt. 

Eleringi hallatava elektri põhivõrguga liitumisel on optimaalseks liitumispunktiks reeglina Eleringi alajaam. Alajaamade paiknemist on võimalik uurida Eesti elektrisüsteemi kaardilt.

Kokkuvõtliku ülevaate liitumisprotsessist annab elektrijaama liitumise näitel brošüür Teejuht põhivõrguga liitujale.

 

Kontaktid:

Liitumiste talituse juhataja:

Mirjam PihlakMirjam Pihlak_1.jpg
71 51 309
Mirjam.Pihlak@elering.ee

 

Liitumiste talituse projektijuhid:

 

Tanel DrenkhanTanel Drenkhan2.JPG
71 51 211
Tanel.Drenkhan@elering.ee

 

 

Karl KürsaKarl Kürsa_0.JPG                                                                                                          
71 51 393                                                                                          
Karl.Kursa@elering.ee               

 

 

Märt PiirsaluMärt Piirsalu__1.JPG                                                                                                      
71 51 303                                                                                          
Mart.Piirsalu@elering.ee                                                               

 

 

 

Sander SortsSander Sorts.JPG
71 51 157
Sander.Sorts@elering.ee

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg Sõnastik Tiitellehed