Liigu edasi põhisisu juurde


EU-SysFlex on 2017. aasta novembris startinud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Projekti eesmärk on pakkuda uusi lahendusi nii tarbimis- kui tootmispoolse paindlikkuse toomiseks elektriturule, mis peaks võimaldama senisest enam liita süsteemiga mitteplaneeritavat taastuvenergiat (tuul, päike).

Elering on projektis üks 34-st partnerist, kelle vedada on ülepiirilise andmevahetusega seotud töövood, mille juures saame kasutada oma väärtuslikke kogemusi Estfeed tarkvõrguplatvormiga.

Lähem info SysFlex projekti kohta:  http://eu-sysflex.com

sysflex.png

eu.jpg
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 773505.

 

Kui soovid projektist rohkem teada saada, võta palun ühendust:

Kalle%20Kukk_0.jpg

Kalle Kukk
EU-SysFlex projektijuht
Kalle.Kukk@elering.ee


EU-SysFlex brošüür:

sysflex.PNG

EU-SysFlex blogi:

blog.PNG


EU-SysFlex uudiskiri

Iga kuue kuu tagant antakse välja projekti uudiskiri. Kui soovid uudiskirja saada, registreeru palun siin.

 

EU-SysFlex meedias:


EU-SysFlex uudised:


INTERRFACE on 2019. aasta jaanuaris alustanud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt paindlikkuse tehnoloogiate demonstreerimiseks, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Elering on projektis üks 42-st partnerist, kes juhib INTERRFACE’i projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist.

Eesmärk on luua regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.

Esmalt arendatakse välja Soomet, Lätit ja Eestit hõlmav paindlikkusteenuste turuplatvorm. Visioonina näeme, et turuplatvormi on võimalik edasi arendada nii regioonis kui üle Euroopa.

Paindlikkusturu mõiste all nähakse tururaamistikku ja paindlikkusteenuste platvormi kui turuplatsi, mis ühendab erinevad paindlikkustooted ja teeb selle kättesaadavaks erinevatele elektrituru etappidele. Ligipääs sellisele kauplemiskeskkonnale (paindlikkusteenuste turuplatvormile) peab olema lihtne nii lõpptarbijate kui turuosaliste jaoks, kes pakuvad või soovivad osta paindlikkusturu tooteid.

Paindlikkusplatvormi võib illustreerida alljärgneva skeemiga:

Interrface.png

Rohkem infot projekti kohta: http://www.interrface.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 824330.

 

INTERRFACE_LOGO.png

 

Kui soovid projektist rohkem teada, võta palun ühendust:

Dagmar%20Ilp_0.JPG

Dagmar Ilp
Paindlikkusturu projektijuht
dagmar.ilp@elering.ee

 

INTERRFACE uudised

Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi


23. märtsil 2020 toimus Skype’i kaudu INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi teine infokoosolek Eesti turuosalistele. Täname kõiki osavõtjaid.

Infokoosolekul tutvustasid Dagmar Ilp (Eleringi paindlikkusturu projektijuht) ja Aivo Olev (projekti IT partneri Cybernetica IT projektijuht):

 1. Piloteerimise skoopi
 2. Nord Pool’i kaasamist projekti
 3. Uuenenud IT arhitektuuri 4. Projekti ajakava

Järgmise sammuna korraldame 5.06 workshop’i, kus soovime koondada paindlikkusturu pakkuja vaatest detailsemat tagasisidet, kuidas toimub pakkuja kvalifitseerimine (ressurss, toode) ja seeläbi turuoksjonitel osalemine (pakkumine). Workshop’il keskendume järgmistele paindlikkusteenustele ja nendega seotud kasutuslugudele: 1. mFRR 2. lühiajaline võrgupiirangute juhtimine 3. pikaajaline võrgupiirangute juhtimine 4. paindlike liitujatega seotud kauplemine.

Mis on turuosaliste jaoks oluline, et muutub? Soovime lihtsustada pakkumist paljudele turgudele. Samuti soovime luua uued võrgupiirangujuhtimise tooted (lühiajaline ja pikaajaline) ning pakkuda paindlikele liitujatele võimalust üles- ja allareguleerimise kohustust turul teistele turuosalistele müüa.

5.06 workshop toimub projektipartneri Elektrilevi kontoris Kadaka tee 63, Tallinn. Kinnitame kuupäeva pärast eriolukorra lõpule kuulutamist.

Infokoosolekul toimus ka üleskutse, et kõik turuosalised on oodatud meile enne 5.06 workshop’i tagasisidet andma ning meiega ühendust võtma selleks, et workshop võimalikult efektiivselt ette valmistada.

23.03 infokoosoleku slaidid (ENG)


EU-SysFlex on 2017. aasta novembris startinud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Projekti eesmärk on pakkuda uusi lahendusi nii tarbimis- kui tootmispoolse paindlikkuse toomiseks elektriturule, mis peaks võimaldama senisest enam liita süsteemiga mitteplaneeritavat taastuvenergiat (tuul, päike).

Elering on projektis üks 34-st partnerist, kelle vedada on ülepiirilise andmevahetusega seotud töövood, mille juures saame kasutada oma väärtuslikke kogemusi Estfeed tarkvõrguplatvormiga.

Lähem info SysFlex projekti kohta:  http://eu-sysflex.com

sysflex.png

eu.jpg
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 773505.

 

Kui soovid projektist rohkem teada saada, võta palun ühendust:

Kalle%20Kukk_0.jpg

Kalle Kukk
EU-SysFlex projektijuht
Kalle.Kukk@elering.ee


EU-SysFlex brošüür:

sysflex.PNG

EU-SysFlex blogi:

blog.PNG


EU-SysFlex uudiskiri

Iga kuue kuu tagant antakse välja projekti uudiskiri. Kui soovid uudiskirja saada, registreeru palun siin.

 

EU-SysFlex meedias:


EU-SysFlex uudised:


INTERRFACE on 2019. aasta jaanuaris alustanud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt paindlikkuse tehnoloogiate demonstreerimiseks, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Elering on projektis üks 42-st partnerist, kes juhib INTERRFACE’i projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist.

Eesmärk on luua regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.

Esmalt arendatakse välja Soomet, Lätit ja Eestit hõlmav paindlikkusteenuste turuplatvorm. Visioonina näeme, et turuplatvormi on võimalik edasi arendada nii regioonis kui üle Euroopa.

Paindlikkusturu mõiste all nähakse tururaamistikku ja paindlikkusteenuste platvormi kui turuplatsi, mis ühendab erinevad paindlikkustooted ja teeb selle kättesaadavaks erinevatele elektrituru etappidele. Ligipääs sellisele kauplemiskeskkonnale (paindlikkusteenuste turuplatvormile) peab olema lihtne nii lõpptarbijate kui turuosaliste jaoks, kes pakuvad või soovivad osta paindlikkusturu tooteid.

Paindlikkusplatvormi võib illustreerida alljärgneva skeemiga:

Interrface.png

Rohkem infot projekti kohta: http://www.interrface.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 824330.

 

INTERRFACE_LOGO.png

 

Kui soovid projektist rohkem teada, võta palun ühendust:

Dagmar%20Ilp_0.JPG

Dagmar Ilp
Paindlikkusturu projektijuht
dagmar.ilp@elering.ee

 

INTERRFACE uudised

Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi


23. märtsil 2020 toimus Skype’i kaudu INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi teine infokoosolek Eesti turuosalistele. Täname kõiki osavõtjaid.

Infokoosolekul tutvustasid Dagmar Ilp (Eleringi paindlikkusturu projektijuht) ja Aivo Olev (projekti IT partneri Cybernetica IT projektijuht):

 1. Piloteerimise skoopi
 2. Nord Pool’i kaasamist projekti
 3. Uuenenud IT arhitektuuri 4. Projekti ajakava

Järgmise sammuna korraldame 5.06 workshop’i, kus soovime koondada paindlikkusturu pakkuja vaatest detailsemat tagasisidet, kuidas toimub pakkuja kvalifitseerimine (ressurss, toode) ja seeläbi turuoksjonitel osalemine (pakkumine). Workshop’il keskendume järgmistele paindlikkusteenustele ja nendega seotud kasutuslugudele: 1. mFRR 2. lühiajaline võrgupiirangute juhtimine 3. pikaajaline võrgupiirangute juhtimine 4. paindlike liitujatega seotud kauplemine.

Mis on turuosaliste jaoks oluline, et muutub? Soovime lihtsustada pakkumist paljudele turgudele. Samuti soovime luua uued võrgupiirangujuhtimise tooted (lühiajaline ja pikaajaline) ning pakkuda paindlikele liitujatele võimalust üles- ja allareguleerimise kohustust turul teistele turuosalistele müüa.

5.06 workshop toimub projektipartneri Elektrilevi kontoris Kadaka tee 63, Tallinn. Kinnitame kuupäeva pärast eriolukorra lõpule kuulutamist.

Infokoosolekul toimus ka üleskutse, et kõik turuosalised on oodatud meile enne 5.06 workshop’i tagasisidet andma ning meiega ühendust võtma selleks, et workshop võimalikult efektiivselt ette valmistada.

23.03 infokoosoleku slaidid (ENG)

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid