Liigu edasi põhisisu juurde

Elering tööandjana

2016. aastal oli Eleringis keskmine töötajate arv 231, neist 75% on mehi ja 25% naisi.
Tööandjana iseloomustab Eleringi madal tööjõu voolavus (2016. aastal 4,4 %) ning töötajate kõrge keskmine tööstaaž (15 aastat 2016. aasta lõpu seisuga). Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava organisatsiooni kultuuri edendamine ning konkurentsivõimeline tasusüsteem. Ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide ja kogemuste esindatus töötajaskonnas. Töötajate keskmine vanus 2016. aasta lõpu seisuga oli 44 eluaastat, samas töötab Eleringis mitmeid äsja ülikooli lõpetanud noori inimesi, ligi 35 protsenti töötajatest on vanusegrupis 23-35.

Head ühistunnet loovad ühised sündmused alates esinduslikust aastaseminarist ja ettevõtte iseseisvumise pidulikust tähistamisest kuni metsatalgute ja spordipäevani. Eleringi edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Ligi 80% Eleringi töötajatest on kõrgharidusega, enamus neist magistrikraadiga ning mitmed omandanud või omandamas doktorikraadi. Hariduse omandajatele ja edasiõppijatele võimaldab Elering paindlikku töökorraldust ning lisa õppepuhkusepäevi energeetika eriala tudengitele.

 

Juhtimiskultuur

Lisaks tavapärasele administratiivsele struktuurile juhime valdkonna poliitikaid ja arendusprojekte läbi temaatiliste juhtrühmade, kus on esindatud eriala eksperdid ja spetsialistid ettevõtte erinevatest üksustest. Kaasates töötajaid strateegilistesse diskussioonidesse innustame Eleringis oma inimesi uuenduslikkusele nii oma eriala piires kui ettevõttes tervikuna. Mitmed Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumites, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega.

Eleringi juhtimiskultuuris on kesksel kohal otsese juhi ja töötaja vahelised koostöövestlused, kus ühe olulise teemana käsitletakse ka töötaja eneseteostuse- ja arenguvõimalusi. Eleringi spetsialisti karjääritees oleme kirjeldanud spetsialisti karjäärietapid ja iga etapi peamised kompetentsid alates nooremspetsialistist kuni valdkonna eksperdini. Kõrge arengupotentsiaali ja –sooviga spetsialistide arengu toetamiseks oleme loonud Eleringi Akadeemia arenguprogrammi, mis koosneb erinevatest loengutest, õppereisidest ja põnevatest kohtumistest Eesti energiasüsteemi põhjalikumaks tundmaõppimiseks ning tuleviku visiooni aruteludest. Samuti annab programm võimaluse oma suhtlemis- ning juhtimisoskuste arendamiseks.

Personalispetsialist (kandideerimise tähtaeg 28.01.2018)

personalispetsialist.PNG

Küsimustega Eleringis töötamise kohta võib pöörduda:

Kerli Leppoja
personalijuht

 

Kerli Leppoja

tel: 715 1208 
Kerli.Leppoja@elering.ee.

 

Elering pakub iga aasta kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal. Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud – meile näidati iga osakonna tööd, saime endale väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud. Mari Löper

Mari oli praktikal 2015. aasta suvel ning alates 2015.a augustist töötab energiasüsteemi planeerimise talituses elektrisüsteemi analüütiku ametikohal. 

 

Programmi raames saavad praktikandid näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

  • Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine, kus praktikantidel on võimalik soovi korral tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga.

  • Elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine, kus praktikandid saavad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst, ülevaate Eesti  elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest, Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide ning energiaosakonna tööst ning tutvuda Eleringi suurobjektidega nagu avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1 ja EstLink 2.

 

Personalispetsialist (kandideerimise tähtaeg 28.01.2018)

personalispetsialist.PNG

Küsimustega Eleringis töötamise kohta võib pöörduda:

Kerli Leppoja
personalijuht

 

Kerli Leppoja

tel: 715 1208 
Kerli.Leppoja@elering.ee.

 

Elering pakub iga aasta kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal. Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud – meile näidati iga osakonna tööd, saime endale väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud. Mari Löper

Mari oli praktikal 2015. aasta suvel ning alates 2015.a augustist töötab energiasüsteemi planeerimise talituses elektrisüsteemi analüütiku ametikohal. 

 

Programmi raames saavad praktikandid näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

  • Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine, kus praktikantidel on võimalik soovi korral tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga.

  • Elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine, kus praktikandid saavad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst, ülevaate Eesti  elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest, Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide ning energiaosakonna tööst ning tutvuda Eleringi suurobjektidega nagu avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1 ja EstLink 2.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg