Liigu edasi põhisisu juurde

Kehtiva elektrituruseaduse paragrahvi 591 alusel avaldab Elering oma kodulehel järgmise teabe:

  • taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia koguse prognoos järgmise kalendrikuu ja järgmise kalendriaasta kohta
  • andmed kalendrikuude kaupa selles kalendriaastas tuuleenergiast toodetud elektrienergia koguse kohta
  • tuulest toodetud elektrienergia koguse saavutamise prognoos jooksva kalendriaasta kohta, võttes aluseks eelmistel kuudel tuuleenergiast tegelikult toodetud elektrienergia koguse. Seda seetõttu, et eelpoolmainitud paragrahvi alusel võib tuult energiaallikana kasutav tootja saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi.

Andmed taastuvenergia toodangu ja prognoosi kohta on kättesaadavad allolevast failist.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid