Liigu edasi põhisisu juurde

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

  • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele
  • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt
  • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus

Kvaliteedinõuded on sätestatud Gaasituru toimimise võrgueeskirja paragrahvis 19 ja võrgueeskirja lisas. 

 

    Mille kohta sa infot otsid?

    Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg